Stacks Image p2_n2
Door Paul Ostendorf, futuroloog

Netwerken en niet net werken

Paul_Ostendorf_Columnist
Netwerken, wie is er niet groot mee geworden? Je staat er niet vaak bij stil maar succes is grotendeels afhankelijk van netwerken. Het helpt als je slim bent, goed opgeleid en er elke dag voor gaat. Maar zonder netwerken stijgt je succes nooit tot grote hoogte. Netwerken leer je al op jonge leeftijd. In het gezin waar je opgroeit. Daar zie je voor het eerst welke voordelen te behalen zijn met een afspraak, pact of samenwerking. Later als je arbeidzame leven begint, wordt je carrière grotendeels bepaald door de kunst van het netwerken. Niet alleen binnen maar vooral ook buiten de eigen organisatie. Online en offline. Het netwerk van een organisatie is namelijk zo veel meer dan de organisatie zelf. Klanten, toeleveranciers, distributeurs, lobbyisten, brancheorganisaties, noem maar op. Ze maken allemaal deel uit van het relationele speelveld van een organisatie. En dat speelveld moet je begrijpen, voeden, sturen en benutten waar mogelijk. Een beetje organisatie redt het al lang niet meer met wat marketing en pr. De nieuwe werkelijkheid draait om complexe interacties, het optimaal benutten van alle beschikbare competenties in het netwerk en nog veel meer. Aan het begin van je loopbaan heb je je handen vol aan het ontdekken van de grootte, de complexiteit en de potentie van dit netwerk. Je weg vinden gebeurt met vallen en opstaan. Dat geldt zowel voor mensen als bedrijven.
Ook grote en ervaren spelers maken blunders in dit spel. Zo hebben mobiele operators in Nederland recent een 5G-manifest ondertekend waarin zij beloven om in 2020 in de EU in tenminste één stad per land 5G aan te bieden. Wow! Eén stad per land? Ik bedoel: WOW!! Maar dan wel in ruil voor een afzwakking van de netneutraliteit. Lijkt dat op chantage? Ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat het dat ook is. Netneutraliteit is het resultaat van een democratisch proces en als je de wet met een een-tweetje naar je hand wilt zetten, ben je gewoon fout bezig. Dit is geen netwerken meer maar ‘niet netjes werken’.
Iedere mobiele operator die netneutraliteit wil afzwakken, geeft daarmee de tekortkoming van het eigen netwerk toe. Het afzwakken is namelijk een verkapte manier om meer geld voor de beschikbare transportcapaciteit te vragen. In plaats van de capaciteit van het netwerk te vergroten, kies je gewoon voor prijsdifferentiatie (lees: duurdere bits) om meer winst te maken. Door te dreigen met een latere introductie van 5G-netwerken maken ze er niet alleen een politiek steekspel van. Ze snijden zichzelf ook nog eens in de vingers. Waarom? De gouden eieren van mobiele operators zijn over de houdbaarheidsdatum. De inkomsten uit sms-berichten zijn verwaarloosbaar. We sturen onze berichten liever via WhatsApp, iMessage of Telegram. Die maken allemaal gebruik van versleutelde communicatie over het datanetwerk. Dat is niet alleen veiliger maar ook goedkoper. Weg inkomstenbron. De belbundel is het volgende slachtoffer. In de nabije toekomst zullen we vooral bellen over IP. Oftewel over het datanetwerk. Nog meer winsterosie. Wat rest is geld verdienen met datatransport. Meer capaciteit is dan meer omzet. Want onze digitale honger is vooralsnog niet te stillen. Met 4G gaan ze het niet droog houden maar met 5G waarschijnlijk wel. Dat biedt zelfs mogelijkheden voor een nieuw verdienmodel. Is het dan logisch om nu te dreigen met uitstel van 5G?
Business networking is een delicaat proces en vergt veel empathie om iets te begrijpen van de onzichtbare processen die ten grondslag liggen aan de stroom producten en diensten. Daar moet je geen spelletje van maken met politici. Dat is nergens voor nodig.
Eigenlijk ook wel weer grappig dat het juist netwerkbedrijven zijn die nu niet netjes werken.